Anesthesia Machine
Intensive Care Unit (I.C.U)

Anesthesia machine PRIMA 320

June 22, 2021

Tên thiết bị

: MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ
Model : PRIMA 320
Hãng sản xuất : PENLON LTD (UNITED KINGDOM)

Prima 320 - Penlon

CẤU HÌNH:

 1. Máy chính (màn hình cảm ứng TFT-LCD màu 4”): 01 chiếc
 2. Lưu lượng kế                                                                                     
 3. Bình hấp thu : 01 bình
 4. Bình bốc hơi : 01 bình
 5. Van APL : 01 chiếc
 6. Bóng bóp : 01 chiếc
 7. Cảm biến Oxy : 01 chiếc
 8. Dây Oxy : 01 chiếc
 9. Dây khí nén : 01 chiếc
 10. Dây N2O : 01 chiếc
 11. Bộ dây thở : 01 bộ
 12. Mặt nạ thở : 01 chiếc
 13. Phổi giả : 01 chiếc
 14. Dây nguồn : 01 chiếc
 15. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ

* Tùy chọn thêm:

– Hệ thống thu hồi khí mê AGSS

– Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số (12.1”)                  

(ECG, NIBP, SPO2, nhiệt độ, nhịp mạch)

– Máy nén khí ngoài

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved