Giải pháp Nội thất y tế
Giường bệnh nhân

Giường hồi sức cấp cứu cơ học AI-M06

April 7, 2021

GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐIỀU CƠ HỌC

Model: AI-M06

Hãng sản xuất: Allengers Medical Systems Co., Ltd

Xuất xứ: Ấn Độ

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved