Intensive Care Unit (I.C.U)
Smart Ventilation

ICU ventilator machine LYRA X1

September 2, 2021

MÁY THỞ KHÔNG XÂM NHẬP

LYRA x1 - aXcent medical GmbH

Model: LYRA X1

Hãng sản xuất: Axcent Medical GmbH/Đức

Xuất xứ: Đức

     1. Yêu cầu chung:

 • Đạt tiêu chuẩn chất lượng:CE, ISO 13485
 • Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng
 • Nguồn sử dụng: 100-240 VAC, 50-60 Hz
 • Nhiệt độ xung quanh trong khi hoạt động: 5°C-40°C độ ẩm 10-95%
 • Thiết bị được phân: Nhóm 3; Loại C

     2. Cấu hình thiết bị:

 • Máy chính 
 • Cảm biến oxy                                                                                                
 • Pin                                                                                                           
 • Phổi giả để kiểm tra máy 
 • Cảm biến lưu lượng                                                                                                 
 • Phần mềm chế độ thở xâm lấn VCV, PCV, PRVC VSIMV, PSIMV,

CPAP/PSV, PRVC, V+SIMV, BPAP, APRV (đã cài trong máy)                            

 • Phần mềm chế độ thở không xâm lấn: PCV, PSIMV

CPAP/PVS, BPAP, APRV    (đã cài trong máy)                                                      

 • Ống dây oxy                                                            
 • Mạch thở người lớn, sử dụng nhiều lần 
 • Cánh tay hỗ trợ mạch thở 
 • Mặt nạ thở 
 • Dây nguồn 
 • Dây nối đất 
 • Xe đẩy chính hãng 
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt 
© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved