Rehabilitation Solutions
Spinal stretchers

Spinal stretchers OL-1200/2200

April 1, 2021

Máy kéo giãn cột sống cổ lưng

Mdoel: OL-1200/2200

Hãng SX: OGWellnes -Nhật Bản

–   Giai điệu nhẹ nhàng và đèn LED sẽ bật khi trị liệu xong.

–   Gói nóng (phụ kiện lựa chọn thêm)

–   Trang bị với gói nóng ở cổ là phụ kiện lựa chọn thêm

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved