Electrolysis – Impulses Therapy
Rehabilitation Solutions

Electrode pulse treatment 300A

April 1, 2021

Máy điện xung kết hợp siêu âm 300A

Model: 300A

Hãng SX: ASTAR – BA LAN
–    237 chương trình điều trị cài đặt sẵn
–    110 chưng trình dùng để lưu phác đồ điều trị
–    Bảo hành 2 năm

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved