Electrolysis – Impulses Therapy
Rehabilitation Solutions

Ultrasound treatment Etius

April 1, 2021

 

Máy điện xung điện phân 2 kênh Etius

Model: Etius

Hãng SX:  ASTAR – BA LAN
– 59 chương trình điều trị được cài đặt sẵn
– 20 chương trình điều trị phổ biến
– Bảo hành 2 năm

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved