string(7) "project" ;

Operating room equipment

Lịch sử thiết bị phòng mổ mở rộng và thay đổi theo từng loại thiết bị. Những phòng mổ đầu tiên được đưa vào sử dụng đầu những năm 1800. Phẫu thuật viên thực hiện ca mổ vào ban ngày vì không có đèn điện. Bên cạnh đó, đèn cầy thường được dùng để tăng cường ánh sáng cho ca phẫu thuật.

Read More »
© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved