Quy trình bảo dưỡng bàn mổ phẫu thuật – QMED

Vệ sinh và khử trùng

Trước mỗi lần vệ sinh, tắt bàn và ngắt kết nối từ nguồn chính. Ngắt kết nối tay cầm điềukhiển và chắc chắn rằng ổ cắm được khớp một cách chính xác.Không được nhúng tay cầm điều khiển vào nước.
Trước khi bạn bắt đầu phải chắc chắn rằng các bộ phận hoạt động của sản phẩm được sử dụng là tương thích với vật liệu làm bàn. Bạn phải tuân theo các hướng dẫn pha loãng và nhiệt độ được khuyến cáo bởi nhà sản xuất chất tẩy rửa và chất khử trùng
Vệ sinh giữa 2 quy trình
Vệ sinh tay cầm điều khiển
Ngắt kết nối tay cầm điều khiển
Làm sạch bằng giấy lụa đã ngâm chất tẩy rửa, chất khử trùng
Để khô
Vệ sinh bề mặt nhìn thầy được của bàn
Phun dung dịch thuốc tẩy rửa, chất khử trùng trên tấy cả các bề mặt nhìn thấy được
bao gồm cả miếng đệm
Làm sạch bằng giấy lụa. Phun dung dịch thuốc tẩy chất khử trùng trên tấy cả các bề
mặt nhìn thấy được
Làm sạch hoàn toàn vào cuối ngày
Các miếng đệm có thể được dễ dàng loại bỏ nhờ có dải Velcro.
Loại bỏ các miếng đệm
Phun chất tẩy rửa – chất khử trùng trực tiếp vào miếng lót
9 – Chương trình bảo trì
Khuyến cáo bảo trì hàng ngày:
Kiểm tra mức độ sạc của pin
Chắc chắn rằng các phần mở rộng đã được đặt chính xác
Chắc chắn rằng bàn đã được khóa và ổn định
Kiểm tra từng chuyển động làm việc đã chính xác bằng cách sử dụng tay cầm điểu khiển chính. Bảo trì phải được thực hiện ít nhất một năm một lần bởi một kỹ thuật viên về phẫu thuật của
Hãng sản xuất hoặc một người khác đã được qua đào tạo.
Kẹp chặt xi lanh thủy lực
Sự chuyển động của các khớp và vỏ bảo vệ
Thắt chặt các phụ kiện phía bên thanh vịn
Sự hoạt động của hệ thống khóa mở rộng
Làm sạch bằng khăn giấy. Phun chất tẩy rửa, chất khử trùng trên tất cả các bề mặt nhìn thấy được
Để khô
Nếu cần thiết tiến hành cộ dải Velcro, các tấm lót và bàn bằng bàn chải phi kim (ví dụ:một bàn chải quần áo)
Vệ sinh bàn
Điều chỉnh bàn đến độ cao tối đa để có thể vệ sinh toàn bộ cột
Đặt bàn ở vị trí ngang
Làm sạch bằng giấy lụa. Phun chất tẩy rửa, chất khử trùng trên tất cả các bề mặt nhìn thấy được
Để khô
Nếu có một nguy cơ trực tiếp phun chất tẩy rửa, chất khử trùng trực tiếp vào giấy
Làm sạch các bánh xe
Khóa bàn để các bánh xe không chạm vào bàn
Phun chất tẩy rửa, chất khử trùng trên tất cả các bề mặt nhìn thấy được
Để khô
Các chất làm sạch được khuyến nghị
a, Các thành phần hoạt tính được khuyến nghị
Bạn nên sử dụng sản phẩm được thiết kế cho các bề mặt sàn. đã được ủy quyền các sản phẩm sau:
quaternary ammonium propionate; guanidium acetate; and N-propanol. Nếu người dùng không chắc chắn về việc sử dụng sản phẩm nào họ nên tham khảo ý kiến của vệ sinh viên trong bệnh viện hoặc hoặc cơ quan có thẩm quyền.
b, Các sản phẩm cần tránh
Không nên sử dụng sản phẩm có tác dụng làm sạch sàn. Đặc biệt tránh bất kỳ sản phẩm oxy hóa được dẫn xuất clo như nước Javel, hoặc các dẫn xuất oxy hóa như axit paraxetic. Nếu
bạn không chắc chắn về các thành phần hoạt tính tương thích hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật.
2 – Kiểm tra, bảo trì, điều chỉnh
Trạng thái của miếng khóa sàn;
Trạng thái của bánh xe;
Tình trạng của pin;
Sự hoạt động của nguồn/sạc cung cấp;
Kiểm tra mức dầu;
Trạng thái của cột;
Trạng thái của các dây và kết nối;
Trạng thái của các xi lanh thủy lực;
Trạng thái của các cáp, các kết nối và dây cáp
10 – Khắc phục sự cố

Lỗi Nguyên nhân Sửa chữa
Bàn mổ không được bật Cầu chỉ pin bị hỏng Thay thế cầu chì hoặc kết
nối tới nguồn điện
Tay cầm điều khiển bị lỗi Thay thế tay cầm điều
khiển. Sử dụng hệ thống
khống chế được
Không chuyển động nào
được thực hiện
Pin đã hết hoàn toàn Kết nối bàn đến nguồn
chính
Tay cầm điều khiển bị lỗi Thay thế tay cầm điều khiển
Sử dụng hệ thống khống
chế được và liên hệ với hỗ
trợ kỹ thuật
Bàn vẫn hoạt động trong
chế độ dùng pin khi nguồn
chính đã được kết nối
Dây nguồn kết nối không
tốt
Kết nối lại dây nguồn
Dây nguồn bị lỗi Thay thế dây nguồn
Cầu chì chính hỏng Liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật
Phần mở rộng không được
khóa hoặc quá lỏng lẻo
Phần mở rộng cần phải
được khóa chính xác
Khóa lại phần mở rộng
Phần mở rộng không thể
khóa
Liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật

11 – Xử lý chất thải của thiết bị
Thiết bị này cần phải được xử lý bởi cơ quan pháp lý cho việc tái chế chất thải thiết bị điện và điện tử.
Dung dịch thủy lực:máng dung dịch thủy lực trước khi tháo dỡ bàn và khử bằng dung dịch thích hợp
Pin chì axit: Không bỏ pin cũ và/hoặc pin đã bị phá hủy cùng với rác thải sinh hoạt bình thường. Chúng được phân loại như chất thải độc hại.

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved