TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực Thiết bị y tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống y tế và chất lượng cuộc sống của con người thông qua việc cung ứng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.


SỨ MỆNH

QMED được hình thành với mong muốn mang đến cộng đồng những công nghệ y tế tiên tiến của thế giới. Ngày càng nhiều người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng ở mức chi phí hợp lý. Thêm nữa, nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên sẽ được tiếp cận với những giải pháp y tế một cách toàn diện, được đào tạo và hỗ trợ về chuyên môn.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị doanh nghiệp được định hình và phát triển nhằm phục vụ con người – tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi là: Nhân viên, Khách hàng, Đối tác và Cộng đồng. Họ là nền tảng hình thành nên văn hóa doanh nghiệp và bảo đảm cho sự thành công bền vững của QMED.


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Xây dựng một công ty lấy giá trị con người làm trọng tâm với mục tiêu:

  • Đào tạo và phát triển con người trong tổ chức, giúp họ phát huy tối đa tiềm năng bản thân.
  • Tạo ra giá trị cá nhân cho từng nhân viên.

 


© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved